Svečiai iš Kudirkos Naumiesčio bibliotekos, muziejaus ir dienos centro

Šiltą rudenėjančios vasaros rytmetį, parapijos socialinės pagalbos centro gyventojus aplankė svečiai iš Kudirkos Naumiesčio bibliotekos, muziejaus ir dienos centro. Moterys atvyko ne tuščiomis su savo kūrybos eilėmis ir dainomis. Visą rytmetį skambėjo mūsų kiemelis nuo melodingų, skambių ir švelnių dainų, bei kūrybos eilių. Nuo svečių neatsiliko ir pagalbos centro gyventojai, svečiams padovanodami ansamblio „Pavasaris“ atliekamas dainas. Pagalbos centro  direktoriaus  nuoširdūs padėkos žodžiai ir gyventojų didelis ačiū buvo skirti bibliotekininkėms Marytei ir Kristinai, muziejaus darbuotojoms Daivai ir Vaidai, dienos centro dalyvei Genovaitei, daininkėms Birutei ir Danguolei.

Pabuvimas kartu įkvėpė visus burtis į bendrą ratą ir išlydėdami svečius pagalbos centro  gyventojai ištarė  iki greito susitikimo vėl ir vėl naujai kūrybai, melodijai ir dainoms.

Sveikinimai Onutėms

Liepos 26-ąją dieną Kudirkos Naumiesčio parapijos centre , pagal senas gražias tradicijas  sveikinome visas mūsų gyventojas  ir darbuotojas Onutes!  Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai, gražiausios puokštės gėlių žiedų, „Pavasario“ ansamblio skambančios dainos,- viskas buvo skirta mūsų mieloms Onutėms.

Koncertas

Vasarą pasitikome su muzika ir dainomis. Mūsų kiemelyje koncertavo Alksnėnų kaimo kapela „ Alksnė“ vadovaujama Laimutės ir Ramučio Skrinskų.

Gyventojai džiaugėsi maloniomis akimirkomis, gražiais žodžiais ir skambiomis dainomis. Dėkojame už gražią iniciatyvą, sušildytas širdis ir gražius žodžius.

Sveikinimas

Užgavėnės

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį, bei žyminti paskutinę žiemos dieną. Pagalbos centro gyventojai Užgavėnes šventė Kudirkos Naumiesčio kultūros centre. Šventėje skambėjo tranki muzika, vyko virvės traukimo varžybos,  įvairūs žaidimai, šokiai, Morės deginimas. Kunkuliavo katile sriuba, čirškė kepami blynai, garavo arbata. Visi valgė, gėrė, taukai per burną varvėjo…

Pagalbos centro gyventojai sulaukė svečių iš Kudirkos Naumiesčio gimnazijos. Pradinės klasės mokytoja ir bibliotekos darbuotoja su vaikais atvyko gyventojus išjudinti su šokiais ir dainomis. Po linksmybių šventės dalyviai vaišinosi saldumynais.

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16 – tosios saulėtą rytą, minint šią gražią šventę, pagalbos centro gyventojai ir socialiniai darbuotojai, kartu su miesto bendruomene, dalyvavo šv. mišiose už Lietuvos Valstybę Kudirkos Naumiesčio šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje. Po pamaldų  rinkomės į šventiškai išpuoštą tautinėmis spalvomis kultūros namų salę klausytis koncerto. Šakių rajono administracijos direktoriaus pavaduotojas Redas Juškaitis pasveikino visą Kudirkos Naumiesčio bendruomenę su Vasario 16-tąja ir pakvietė pasiklausyti dainų, skirtų Lietuvai.

Šventinę popietę mūsų senjorai pratęsė aplankydami grupinio gyvenimo namų gyventojus. Paminėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, visi kartu sugiedojome Lietuvos himną, prie arbatos puodelio gyventojai pasidalino prisiminimais iš jaunystės laikų apie šią šventę, apie pokario laikus, tremtį į Sibirą. Skaitėme Dzūkijos partizanų eiles „Sušaudytos dainos“, kurios jautriai liko mūsų širdyse, įrodančios ilgesį jaunystės metams ir meilę Tėvynei.

Tęsiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę, vasario 17d. pagalbos centro gyventojai sulaukė svečių iš Vilkaviškio neįgaliųjų žmonių sąjungos centro. Širdžių šiluma užliejo mūsų gyventojų širdis klausantis eilių ir dainų apie tėviškę. Audringi plojimai ilgai netilo, nuskambėjus paskutiniams akordams ir visiems  kartu uždainavus „mes išliksim jauni, jauni kaip visa Lietuva“.

Trijų karalių šventė

Sausio 7 dieną pagalbos centre šventėme Trijų karalių šventę. Tai pirmoji šventė po Naujųjų metų. Šios šventės metu mus aplankė Vilkaviškio muzikos mokyklos mokiniai ir kartu su savo mokytojais pravedė šventinę programą. Šio kolektyvo vadovas Artūras Pečkaitis pasveikino pagalbos centro gyventojus. Padėką ir gražius žodžius su palinkėjimais ištarė ir kanauninkas Donatas Jasulaitis. Tariame ačiū visiems, prisidėjusiems prie šios gražios šventės.

Svečiai

Besibaigiant metams sulaukėme svečių. Mūsų pagalbos centro bendruomenę aplankė Lietuvos socialdemokratų partijos Šakių rajono skyriaus Pirmininkas Darius Jakavičius su kitais partijos nariais. Nuoširdžiai dėkojame svečiams už šiltą apsilankymą, taip pat padovanotas laikraščių „Draugas“ ir „Valsčius“ ateinančių metų prenumerata ir saldžias dovanas.

Popietė

Gruodžio 16 d. pagalbos cento vyko Kalėdinė šventė, kurią suorganizavo ir dovanojo Zanavykų sąšaukos pirmininkė Regina Motienė. Šventėje dalyvavo Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis pasveikino gyventojus artėjančių švenčių proga, bei įteikė dovanas. Šiltus sveikinimo žodžius tarė Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Pilypaitytė, bei seimo narė Irena Haase, kuri susitikus su gyventojais įteikė savo keptus keksiukus.

Socialinės pagalbos centro direktorius Donatas Jasulaitis visiems padėkojo už šventinę programą, dalyviams įteikė šventines dovanas.

Toliau linksmąją popietės dalį dovanojo Kauno Technikos kolegijos studentai, kurie gyventojams įteikė vaikų sukurtus Kalėdinius atvirukus, bei saldumynus ir vaisius. Studentų muzikantų grupė „Visi savi“ padovanojo nuostabių garsų muziką, o šokių kolektyvas „Zanavykai“, vadovaujamas Kęstučio Pušinaičio, šokdami tautinius šokius, padėjo prisiminti  jaunas dienas.

Po pasirodymo prie bendro vaišių stalo, susėdo visi šventės dalyviai, dalinosi maloniomis emocijomis ir patirtais įspūdžiais.

Advento Šventė

Advento laikotarpiu, gruodžio 10 d. mūsų pagalbos centre buvo suorganizuotas koncertas – akcija ,, Gerumas mus vienija “, kurios metu Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus studentės, bei Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus lopšelio-darželio „Linelis“ ugdytiniai susivienijo bendram tikslui ir  pasidalino gerumu su tais, kuriems labiausiai reikia paramos ir pagalbos. Vaikai padovanojo senjorams  koncertą: vaidino, deklamavo, dainavo, o pabaigoje įteikė savo kurtus kalėdinius atvirukus. Profesinio rengimo centro studentės įteikė gyventojams Kalėdinį vainiką, bei kartu uždegė antrąją Advento žvakelę.  Pagalbos centro administracija įteikė padėkos raštus tiems senjorams, kurie savo nuoširdžia pagalba ir asmeniniu indėliu prisideda  prie pagalbos centro gerovės.

Po koncerto ir šiltų Kalėdinių palinkėjimų visi buvo pakviesti pasivaišinti pyragais prie arbatos.