Svečiai

Besibaigiant metams sulaukėme svečių. Mūsų pagalbos centro bendruomenę aplankė Lietuvos socialdemokratų partijos Šakių rajono skyriaus Pirmininkas Darius Jakavičius su kitais partijos nariais. Nuoširdžiai dėkojame svečiams už šiltą apsilankymą, taip pat padovanotas laikraščių „Draugas“ ir „Valsčius“ ateinančių metų prenumerata ir saldžias dovanas.