PRADŽIA

 

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone

Projekto vykdytojas: Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-03-31 iki 2022-09-30

Projekto kodas: Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-41-0006

Bendra projekto vertė: 360 315,70 EUR

Skirtas finansavimas: 360 315,70 EUR

Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras  įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“, Nr.08.1.1-CPVA-R-407-41-0006, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Projekto tikslas – Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Šakių rajone, plėtojant socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims  ir neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ir/ar psichikos negalią) infrastruktūrą.

Projekto aprašymas:

Šakių rajono savivaldybėje šiuo metu trūksta grupinio gyvenimo namų senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliems asmenims (išskyrus turintiems proto ir/ar psichikos negalią), todėl projekto metu bus įkurtas naujas Kudirkos Naumiesčio parapijos socialines pagalbos centro padalinys – Grupinio gyvenimo namus Kudirkos Naumiestyje, adresu P. Mašioto g. 20, Kudirkos Naumiestis (Bendras patalpų plotas apie 256,40 kv.m.). Šie namai  būtų skirti senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ir/ar psichikos negalią). Projekto įgyvendinimo metu bus įrengti dviviečiai miegamieji kambariai, vonios, tualetai, virtuvė ir kt (viso 10 vietų), visa reikia infrastruktūra pritaikyta grupinio gyvenimo namams dešimčiai žmonių, bendras poilsio kambarys ir virtuvė. Sukurta aplinka labiau primins šeimos gyvenimą įprastuose namuose.

Projekto uždavinys: Rekonstruoti  P. Mašioto g. 20, Kudirkos Naumiestis patalpas, įkuriant juose grupinio gyvenimo namus bei  maksimaliai pritaikant juos senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia poreikiams, sukuriant jiems patogesnes gyvenimo sąlygas.

Projekto veikla: Grupinio gyvenimo namų rekonstravimo darbų atlikimas

Įgyvendinus numatytas investicijas, Kudirkos Naumiesčio parapijos  socialinės pagalbos centre būtų  įkurtas naujas padalinys: grupinio gyvenimo namai ir sukurta  reikiama šių namų socialinių paslaugų infrastruktūra, pagerėtų teikiamų paslaugų kokybė, būtų pagerintas socialinių paslaugų prieinamumas ir kokybė Šakių rajone, išplėtota socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims  ir neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ir/ar psichikos negalią) infrastruktūrą.