SVEIKATINIMO CENTRAS

Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras baigia įgyvendinti projektą „Vietos bendruomenei skirtų ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra”

Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras baigia įgyvendinti projektą „Vietos bendruomenei skirtų ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra” (paramos sutarties Nr. 42VS-PV-22-1-04930-PR001 ŠAKI-LEADER-6A-D-11-4-2021). Projektas vykdomas pagal VPS I prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse” Nr. LEADER-19.2-SAVA-10. Tai be partnerių vykdomas projektas.

Bendra paskirta paramos suma: iki 60 000 EUR, iš jų iki 51 0000 Europos  žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir iki 9000 EUR Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – Didinti ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei gyventojų, susiduriančių su sveikatos problemomis, socialinę įtrauktį, teikiant Šakių rajono gyventojų poreikius atitinkančias kineziterapijos ir garso, vaizdo ir šviesos terapijos paslaugas bei elektrostimuliacijos kūno, žmogaus kūno diagnostikos ir vakuumo, radiodažnio ir kavitacijos procedūras.

Projekto uždaviniai:

 1. Užtikrinti ambulatorinės reabilitacijos paslaugų atitikimą Kudirkos Naumiesčio bei kitų Šakių rajono savivaldybės miestelių ir gyvenviečių gyventojų poreikiams, teikiant šias naujas paslaugas:
 • Kineziterapijos paslauga su specialistu.
 • Kineziterapijos paslauga be specialisto.
 • Garso, vaizdo ir šviesos terapijos paslaugos.
 • Elektrostimuliacijos kūno procedūra.
 • Žmogaus kūno diagnostikos procedūra.
 • Vakuumo, radiodažnio ir kavitacijos procedūras procedūra.
 1. Sukurti 1,5 naujų darbo vietų (etatai), iš kurių 1 darbo vieta (etatas) bus sukurta daugiavaikės šeimos motinai arba tėvui, ar/ir vienišai mamai ar tėvui, auginantiems vaikus iki 18 m., ar/ir niekus nesimokančiam ir nedirbančiam jaunam asmeniui (18-29 m.), ar/ir bedarbiui, ar/ir vyresnio amžiaus asmeniui (55-62 m.).
 2. Įsigyti šią naujoms ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti reikalingą įrangą:
 • Bėgimo takelis.
 • Elipsinis treniruoklis.
 • Dviratis treniruoklis.
 • Profesionalus vibro treniruoklis.
 • Irklavimo treniruoklis.
 • Vaizdo projektinė sistema.
 • Relaksacinė itin aukštos kokybės garso sistema.
 • Ledinė juosta dekoratyviniam ir programuojamam lubų apšvietimui.
 • Foninio įgarsinimo sistema su mikšeriniu stiprintuvu.
 • Vaizdo projekcijos ir relaksacijos programinė įranga ir vaizdo turinys.
 • Relaksacija/burbulu vamzdis su kamuoliukais.
 • Elektrostimuliacijos aparatas.
 • Diagnostikos prietaisas.
 • Vakuumo, radiodažnio ir kavitacijos aparatas veidui ir kūnui.

Teikiamomis sveikatingumo ir terapijos paslaugas galės gauti visi Kudirkos Naumiesčio ir Šakių rajono gyventojai, kuriems atliekamos procedūros reikalingos dėl negalios, ligos ar patirtos traumos.


Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras baigia įgyvendinti projektą “Vietos bendruomenei skirtų sveikatingumo ir terapijos paslaugų plėtra”

Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras baigia įgyvendinti projektą “Vietos bendruomenei skirtų sveikatingumo ir terapijos paslaugų plėtra ” (paramos sutarties Nr. 42VS-PV-19-1-12499-PR001 ŠAKI-LEADER-6B-D-4-1-2019). Projektas vykdomas pagal VPS II prioriteto priemonę „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 “Gyventojų ir bendruomenės įtraukimas į viešųjų paslauhų teikimą” . Tai be partnerių vykdomas projektas.

Bendra paskirta paramos suma: iki 59 077,00 EUR, iš jų iki 50 215,45 Europos  žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir iki 8 861,55 EUR Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – Didinti Šakių rajono gyventojams ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą, plėtojant sveikatingumo ir terapijos paslaugas, atitinkančias gyventojų poreikius.

Projekto uždaviniai:

 • Užtikrinti sveikatingumo ir terapijos paslaugų atitikimą Kudirkos Naumiesčo bei kitų Šakių rajono savivaldybės miestelių ir gyvenviečių gyventojų poreikiams, teikiant šias paslaugas:
 • hidromasažo procedūros;
 • multifunkcinės kapsulės procedūros;
 • magnetinės terapijos procedūros;
 • organizmo deguonies prisotinimo procedūros;
 • lazerio, ultragarso multifunkcinės procedūros;
 • šalčio terapijos procedūros;
 • vakuumo terapijos procedūros;
 • angliarūgšties vonių terapijos procedūros;
 • vaistažolių kokteiliai.

2)Sukurti 5 naujas darbo vietas (etatus), iš kurių 1 darbo vieta (etatas) bus sukurta Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui iki 40 metų.

Laukiamas rezultatas.

Projektu siekiama didinti Šakių rajono gyventojams ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą, plėtojant sveikatingumo ir terapijos paslaugas, atitinkančias gyventojų poreikius. Įgyvendinus projektą bus teikiamos bendruomenės gyventojų poreikius atitinkančios sveikatingumo ir terapijos paslaugos. Įkurtas sveikatingumo ir terapijos paslaugų centras didins sveikatos problemų turinčių gyventojų socialinę įtrauktį ir stiprins jų socialinį solidarumą.  Projekto įgyvendinimo įsigijus reikalingą įrangą Kudirkos Naumiesčio ir Šakių rajono gyventojams bus teikiamos šios sveikatingumo ir terapijos paslaugos:

 • Hidromasažo procedūros;
 • Multifunkcinės kapsulės procedūros;
 • Magnetinės terapijos procedūros,
 • Organizmo deguonies prisotinimo procedūros;
 • Lazerio, ultragarso multifunkcinės procedūros.
 • Šalčio terapijos procedūros;
 • Vakuumo terapijos procedūros;
 • Angliarūgšties vonių terapijos procedūros;
 • Vaistažolių kokteiliai.

Teikiamomis sveikatingumo ir terapijos paslaugas galės gauti visi Kudirkos Naumiesčio ir Šakių rajono gyventojai, kuriems atliekamos procedūros reikalingos dėl negalios, ligos ar patirtos traumos.