SVEIKATINIMO CENTRAS

Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras baigia įgyvendinti projektą “Vietos bendruomenei skirtų sveikatingumo ir terapijos paslaugų plėtra”

Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras baigia įgyvendinti projektą “Vietos bendruomenei skirtų sveikatingumo ir terapijos paslaugų plėtra ” (paramos sutarties Nr. 42VS-PV-19-1-12499-PR001 ŠAKI-LEADER-6B-D-4-1-2019). Projektas vykdomas pagal VPS II prioriteto priemonę „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 “Gyventojų ir bendruomenės įtraukimas į viešųjų paslauhų teikimą” . Tai be partnerių vykdomas projektas.

Bendra paskirta paramos suma: iki 59 077,00 EUR, iš jų iki 50 215,45 Europos  žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir iki 8 861,55 EUR Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – Didinti Šakių rajono gyventojams ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą, plėtojant sveikatingumo ir terapijos paslaugas, atitinkančias gyventojų poreikius.

Projekto uždaviniai:

 • Užtikrinti sveikatingumo ir terapijos paslaugų atitikimą Kudirkos Naumiesčo bei kitų Šakių rajono savivaldybės miestelių ir gyvenviečių gyventojų poreikiams, teikiant šias paslaugas:
 • hidromasažo procedūros;
 • multifunkcinės kapsulės procedūros;
 • magnetinės terapijos procedūros;
 • organizmo deguonies prisotinimo procedūros;
 • lazerio, ultragarso multifunkcinės procedūros;
 • šalčio terapijos procedūros;
 • vakuumo terapijos procedūros;
 • angliarūgšties vonių terapijos procedūros;
 • vaistažolių kokteiliai.

2)Sukurti 5 naujas darbo vietas (etatus), iš kurių 1 darbo vieta (etatas) bus sukurta Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui iki 40 metų.

Laukiamas rezultatas.

Projektu siekiama didinti Šakių rajono gyventojams ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą, plėtojant sveikatingumo ir terapijos paslaugas, atitinkančias gyventojų poreikius. Įgyvendinus projektą bus teikiamos bendruomenės gyventojų poreikius atitinkančios sveikatingumo ir terapijos paslaugos. Įkurtas sveikatingumo ir terapijos paslaugų centras didins sveikatos problemų turinčių gyventojų socialinę įtrauktį ir stiprins jų socialinį solidarumą.  Projekto įgyvendinimo įsigijus reikalingą įrangą Kudirkos Naumiesčio ir Šakių rajono gyventojams bus teikiamos šios sveikatingumo ir terapijos paslaugos:

 • Hidromasažo procedūros;
 • Multifunkcinės kapsulės procedūros;
 • Magnetinės terapijos procedūros,
 • Organizmo deguonies prisotinimo procedūros;
 • Lazerio, ultragarso multifunkcinės procedūros.
 • Šalčio terapijos procedūros;
 • Vakuumo terapijos procedūros;
 • Angliarūgšties vonių terapijos procedūros;
 • Vaistažolių kokteiliai.

Teikiamomis sveikatingumo ir terapijos paslaugas galės gauti visi Kudirkos Naumiesčio ir Šakių rajono gyventojai, kuriems atliekamos procedūros reikalingos dėl negalios, ligos ar patirtos traumos.