GRUPINIAI GYVENIMO NAMAI

Grupinio gyvenimo namų teikiamos paslaugos

Grupinio gyvenimo namų padalinys (toliau – GGN) skirtas gyventi senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliems suaugusiems asmenims turintiems proto ir (ar) psichikos negalią.
GGN orientuotas į asmens įgalinimą gyventi kiek įmanoma savarankiškiau bendruomenėje. Vienas iš svarbiausių GGN požymių yra tas, jog sudaroma neįgaliesiems galimybė naudotis bendruomenėje esančių įstaigų (tokių kaip dienos, bendruomenės, dienos socialinės globos, psichikos, kultūros centrai ir kt.) teikiamomis paslaugomis.
GGN viename pastate, name, gyvena iki 10 asmenų.

Svarbiausi GGN tikslai yra:

  • Teikti ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą, užtikrinančią gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą.
  • Tenkinti psichologinius, socialinius, kultūrinius ir dvasinius kiekvieno gyventojo poreikius.
  • Padėti gyventojams integruotis į visuomenę, skatinti ir padėti integruotis į darbo rinką, sudaryti sąlygas saviraiškai.
  • Sudaryti tinkamas sąlygas gyventojo kūrybiniams gebėjimams ugdyti, socialiniams įgūdžiams formuoti, jų fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, savitvarkos gebėjimams bei savarankiškumui stiprinti.
  • Ugdyti ir stiprinti gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.
  • Užtikrinti saugią, gerai sutvarkytą GGN aplinką, reikalingą gyventojų kasdieniniam gyvenimui.