Sveikinimai Onutėms

Liepos 26-ąją dieną Kudirkos Naumiesčio parapijos centre , pagal senas gražias tradicijas  sveikinome visas mūsų gyventojas  ir darbuotojas Onutes!  Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai, gražiausios puokštės gėlių žiedų, „Pavasario“ ansamblio skambančios dainos,- viskas buvo skirta mūsų mieloms Onutėms.