Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16 – tosios saulėtą rytą, minint šią gražią šventę, pagalbos centro gyventojai ir socialiniai darbuotojai, kartu su miesto bendruomene, dalyvavo šv. mišiose už Lietuvos Valstybę Kudirkos Naumiesčio šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje. Po pamaldų  rinkomės į šventiškai išpuoštą tautinėmis spalvomis kultūros namų salę klausytis koncerto. Šakių rajono administracijos direktoriaus pavaduotojas Redas Juškaitis pasveikino visą Kudirkos Naumiesčio bendruomenę su Vasario 16-tąja ir pakvietė pasiklausyti dainų, skirtų Lietuvai.

Šventinę popietę mūsų senjorai pratęsė aplankydami grupinio gyvenimo namų gyventojus. Paminėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, visi kartu sugiedojome Lietuvos himną, prie arbatos puodelio gyventojai pasidalino prisiminimais iš jaunystės laikų apie šią šventę, apie pokario laikus, tremtį į Sibirą. Skaitėme Dzūkijos partizanų eiles „Sušaudytos dainos“, kurios jautriai liko mūsų širdyse, įrodančios ilgesį jaunystės metams ir meilę Tėvynei.

Tęsiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę, vasario 17d. pagalbos centro gyventojai sulaukė svečių iš Vilkaviškio neįgaliųjų žmonių sąjungos centro. Širdžių šiluma užliejo mūsų gyventojų širdis klausantis eilių ir dainų apie tėviškę. Audringi plojimai ilgai netilo, nuskambėjus paskutiniams akordams ir visiems  kartu uždainavus „mes išliksim jauni, jauni kaip visa Lietuva“.