PASLAUGOS

TEIKIAMŲ ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SĄRAŠAS (SUDĖTIS)

 

Informavimas

Darbuotojai, pagalbos centre nustatyta tvarka, gyventojams ir jų artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos paslaugas pagalbos centre, teikiamą socialinę pagalbą savivaldybėje, paramą, nemokamą teisinę pagalbą ir kitais aktualiais klausimais. Pagalbos centre sudaromos sąlygos gauti reikiamą informaciją suprantama forma. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

 

Konsultavimas 

Pagalbos centro gyventojai supažindinami su vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams, asmenine atsakomybe. Kartu su gyventojais ( ir jų artimaisiais) analizuojama probleminė asmens slaugos ir /ar socialinė situacija bei ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų pagal kompetenciją. Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais kitų institucijų specialistais.

 

Tarpininkavimas ir atstovavimas 

Pagalbos centro darbuotojai gavę gyventojo įgaliojimą tarpininkauja ir atstovauja gyventojo interesus.
Gyventojams suteikiama pagalba sprendžiant įvairias asmens problemas (pilietines, teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, organizuojant ūkinius darbus ir kt). tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, specialistų, asmenų).
Atstovaujama neveiksnių asmenų (ginant jų teisėtus interesus), kai teismo sprendimu pagalbos centras ar konkretus pagalbos centro darbuotojas yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius.

 

Apgyvendinimas 

Pagalbos centro gyventojui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1-3 kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius).
Gyventojai aprūpinami baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojai gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jų ir aplinkinių sveikatai).
Teikiamos buitinės paslaugos ( skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).

 

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 Teikiama pagalba tvarkant gyventojų asmenines pinigines lėšas, apiperkant (gyventojų pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), atliekant asmeninės higienos, planuojant buitinius darbus, bendraujant ir pan. Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti tenkinant savo poreikius.
Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir grupėje pagal parengtus veiklos planus.
Sudaromos sąlygos pasirinkti pagalbos centre siūlomas užimtumo veiklas: mezgimo, siuvimo, dailės, maisto ruošimo, patalpų, aplinkos tvarkymo ir kt.

 

Laisvalaikio organizavimas 

Pagalbos centro gyventojai laisvalaikio praleidimo formas pasirenka individualiai, pagal savo poreikius ir pomėgius. Savo laisvą laiką gyventojai leidžia, bibliotekoje, žiūri kino filmus, bendrauja. Gyventojai savarankiškai priima spendimus dėl laisvalaikio praleidimo formų ir būdų.
Pagalbos centro siūlomos laisvalaikio organizavimo paslaugos:
Valstybinių, religinių, pagalbos centro tradicinių švenčių šventimas, išvykos (poilsinės ir pažintinės). Išvykos organizuojamos į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves.
Kultūriniai renginiai pagalbos centre ir už jų ribų (koncertai, parodos),
Muzikinės ir kūrybinės saviraiškos ugdymas.
Sporto ir sveikatos stiprinimas, sportiniai užsiėmimai salėje ir lauke, mankštos, šaškės, šachmatai.
Religinių poreikių tenkinimas (pagalbos centre yra koplytėlė, Šv. Mišios vyksta kiekvieną dieną).
Asmeninių poreikių tenkinimas: sudaryta galimybė skaityti knygas, spaudą, gyventojai pagal poreikį aprūpinami knygomis, gali žiūrėti televizijos laidas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.

 

Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. 

Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams užtikrinama individuali, diskretiška pagalba 24 val. per parą.

 

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas

 Pagalbos centre teikiamos asmeninės higienos paslaugos;
Gyventojai aprūpinami individualiomis higienos priemonėmis (pagal pagalbos centro galimybes ir normatyvus);
Drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
Pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
Naudojimosi dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
Pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.) procedūros;
Gyventojui su sunkia negalia atliekamos kūno priežiūros procedūros, maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę;
Iš dalies savarankiški gyventojai patys naudojasi dušu, vonia ir kt.

 

Maitinimas 

Maitinimo paslauga pagalbos centro gyventojams teikiama5 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir gydytojų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.

 

Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos

Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.
Organizuojamos gydytojų specialistų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami,  lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.
Pagalbos centre teikiamos sveikatos priežiūros licencijoje įrašytos paslaugos: slaugos.
Organizuodami asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagalbos centras naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, okulistų, urologų, neurologų ir kt.) paslaugomis.
Pagalbos centre gali būti teikiamos ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį, tai laidojimo apeigų organizavimas, pagalbos centro gyventojų kapinių priežiūra.
Pagalbos centro gyventojams užsakoma spauda, interneto prieiga, teikiamos transporto ir kitos paslaugos.